1/2


  Qi Gong - Tai Chi - Buqi-terapi ​

 

Om oss

Me tilbyr trening og terapi med røter i tradisjonell kinesisk medisin, grunnlagt av den kinesiske legen (kinesisk og vestleg medisin) og Tai Chi mesteren dr. Shen Hongxun (1939-2011).

Målet er å rense og styrke akupunktur-banane i kroppen, mjuke opp ledd og musklar, gje mindre smerter og stress,  meir energi og overskudd i kvardagen.

 

 

 

 

Qigong workshop

 

på Voss, info kjem

 

Buqi-terapi

 

 

 

 

Tilbod ut februar

Få 2 behandlingar, betal for 1

Mobil 90119710

Facebook: Seim Buqi Terapi

Kurs/ treningstider

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstart 13. januar

Mandagar 18.00-19.30

Qigong grunnkurs

 

 

Mandagar 10.00-11.30

Qigong grunnkurs dagtid

 

Kan kombinerast ved skiftarbeid